hidden

Dokumenty


Ściągnięte archiwa RAR należy rozpakować używając programu WinRAR. Dokumenty PDF można przegladać za pomocą darmowego programu Adobe Reader.Archiwa zbiorcze (uwaga: duża waga plików)

TYP DOKUMENT ROZMIAR
Archiwum RAR Katalog: Szybkie Testy 2008 6,3 MB


Pojedyńcze dokumenty

NR KAT ODCZYNNIK METODYKI
 918 02  Aluminium   
 985 098  Aluminium 07   
 918 05  Amoniak   
 985 004  Amoniak 10   
 985 008  Amoniak 100   
 985 006  Amoniak 200   
 985 002  Amoniak 2000   
 985 003  Amoniak 3   
 985 005  Amoniak 50   
 985 007  AOX 3   
 985 067  Azot całkowity Kjeldahla TKN 16   
 985 083  Azot ogólny 22   
 985 088  Azot ogólny 220   
 985 092  Azot ogólny 60   
 918 65  Azotany   
 985 066  Azotany 250   
 985 064  Azotany 50   
 985 065  Azotany 8   
 918 63  Azotany Z   
 918 67  Azotyny   
 985 068  Azotyny 2   
 985 069  Azotyny 4   
 Metoda 1–39  Barwa   
 –  Bromki  –
 985 822  BZT5   
 985 825  BZT5 metoda uproszczona   
 918 16  Chlor   
 985 017  Chlor / Ozon 2   
 918 20  Chlorki   
 985 019  Chlorki 200   
 985 021  Chlorki 50   
 985 059  Chrom ogólny 2   
 918 25  Chromiany   
 985 024  Chromiany 5   
 985 023  ChZT 10000   
 985 029  ChZT 1500   
 985 028  ChZT 15000   
 985 026  ChZT 160   
 963 026  ChZT 160 bez rtęci   
 985 033  ChZT 300   
 985 027  ChZT 40   
 985 011  ChZT 4000   
 985 022  ChZT 60   
 985 030  ChZT 600   
 985 012  ChZT 60000   
 985 038  ChZT HR 1500   
 985 036  ChZT LR 150   
 918 30  Cyjanki   
 985 031  Cyjanki 08   
 985 097  Cyna 3   
 918 95  Cynk   
 985 096  Cynk 4   
 985 001  Cyrkon 100   
 985 035  DEHA 1   
 918 32  Detergenty anionowe   
 985 032  Detergenty anionowe 4   
 918 34  Detergenty kationowe   
 985 034  Detergenty kationowe 4   
 985 047  Detergenty niejonowe   
 918 163  Dwutlenek chloru   
 985 018  Dwutlenek chloru 5   
 918 75  Fenol   
 918 142  Fluorki   
 985 040  Fluorki 2   
 985 046  Formaldehyd 10   
 985 041  Formaldehyd 8   
 985 076  Fosfor ogólny 1   
 985 080  Fosfor ogólny 15   
 985 055  Fosfor ogólny 45   
 985 081  Fosfor ogólny 5   
 985 079  Fosfor ogólny 50   
 913 48  Glukoza  –
 985 057  HC 300 (węglowodory)   
 918 44  Hydrazyna   
 985 074  Indeks fenolowy 5   
 918 13  Kadm   
 918 131  Kadm (bez czterochlorku węgla)   
 985 014  Kadm 2   
 918 51  Kobalt   
 918 48  Krzemionka   
 985 050  LKT 3000   
 918 60  Mangan   
 985 058  Mangan 10   
 Metoda 1–92  Mętność   
 918 53  Miedź   
 985 053  Miedź 5   
 985 056  Molibden 40   
 985 871  Nadtlenki 2   
 918 62  Nikiel   
 985 071  Nikiel 4   
 985 061  Nikiel 7   
 918 10  Ołów   
 918 101  Ołów (bez czterochlorku węgla)   
 985 009  Ołów 5   
 918 77  Ortofosforany   
 918 78  Ortofosforany   
 985 075  OWO 30   
 985 078  OWO 300   
 918 85  Ozon   
 918 72  pH 6.5 – 8.2   
 985 045  Potas 50   
 985 087  Siarczany 1000   
 985 086  Siarczany 200   
 985 062  Siarczany LR 200   
 918 88  Siarczki   
 985 073  Siarczki 3   
 985 089  Siarczyny 10   
 985 090  Siarczyny 100   
 985 085  Skrobia 100   
 913 50  Srebro  –
 985 049  Srebro 3   
 985 091  Tiocyjaniany 50   
 985 082  Tlen 12   
 913 49  Tlen aktywny  –
 985 043  Twardość 20   
 985 044  Twardość Ca/Mg   
 985 084  Twardość resztkowa 1   
 985 015  Twardość węglanowa 15   
 985 070  WWO   
 –  Zasadowość  –
 985 052  Związki kompleks. 10   
 918 36  Żelazo   
 985 037  Żelazo 3   

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.