hidden

Serwis

Zapewniamy naszym klientom stałą fachową pomoc, możliwość rozwiązywania indywidualnych problemów, szczególnie w zakresie kontroli jakości analiz laboratoryjnych. Prowadzimy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis sprzętu. Do Państwa dyspozycji są informacje o produktach, metodyki, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, instrukcje do wszystkich oferowanych urządzeń oraz ich aktualizacje.


Bezpośrednią pomoc uzyskają Państwo kontaktując się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.W przypadku zgłaszania reklamacji prosimy o wypełnienie i przesłanie odpowiedniego formularza.


dotyczy formularz (doc)
sprzętu laboratoryjnego
mierników do pomiaru aktywności wody
testów Nanocolor®
testów Visocolor®
testów bioanalitycznych

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.