hidden
Woda i Ścieki
« Powrót na stronę główną

Wyszukiwanie

Menu

» CHZT zgodnie z normą
» Zestaw walidacyjny T-Set
» Katalog
» Metodyki
» Certyfikaty
» Karty charakterystyki
» Szkolenia

ZERO (NULL) w testach NANOCOLOR®

Próby korygujące w testach NANOCOLOR®Wszystkie metodyki oraz karty charakterystyk (MSDS) zapisane są w formacie PDF. Aby je odczytać należy posiadać program Adobe Acrobat Reader - można go pobrać (za darmo) ze strony firmy Adobe.

Analiza Wody i Ścieków

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

  Fosfor ogólny 5
Nr kat. 985 081
Ilość 20
Zakres 0.2 – 5.0 mg/l P
0.5 – 15.0 mg/l PO43–
Metoda  
Opis metody:

a) Metoda molibdenowa: Molibdenian amonu tworzy z jonami fosforanowymi kwas fosforomolibdenowy o żółtym zabarwieniu, który jest redukowany do błękitu molibdenowego. Aby oznaczyć fosfor ogólny konieczne jest utlenianie w środowisku kwaśnym, w temperaturze 100 – 120 °C.

Silnie alkaliczne lub silnie kwaśne próbki muszą być przed oznaczeniem doprowadzone do pH 3 – 10.

Zmętnienia pozostające po mineralizacji należy odfiltrować.

Przy dużej zawartości substancji organicznych lub/i organicznych związków fosforu próbę należy zmineralizować za pomocą odczynnika NanOx Metal (nr kat. 918 978).

W oznaczeniach nie przeszkadzają: ≤ 10 mg/l Fe, Pb, SiO2, Zn; ≤ 200 mg/l Ca, cytryniany i winiany.

b) Metoda z kwasem wanadomolibdenowym: Jony fosforanowe reagują w kwaśnym środowisku z molibdenianem amonowym, w obecności wanadu powstaje żółto zabarwiony kompleks wanadofosforomolibdenowy. Aby oznaczyć fosfor ogólny konieczne jest utlenianie w środowisku kwaśnym, w temperaturze 100 – 120°C (NanOx Metal nr kat. 918 978).

Zmętnienia należy usuwać przez filtrację.

Silnie alkaliczne i silnie kwaśne próbki należy przed oznaczeniem do prowadzić do pH 3 – 10.

W oznaczeniu nie przeszkadzają: ≤ 10 mg/l Fe; krzemiany w środowisku kwaśnym.

Obydwie metody nadają się do badania wody morskiej.

Metoda molibdenowa (a)


Do mineralizacji trudnoutlenialnych związków fosforu polecamy zestaw odczynników NanOx Metal. Po mineralizacji można oznaczać fosfor ogólny także za pomocą metod 1–77 i 1–78.

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.