hidden
Woda i Ścieki
« Powrót na stronę główną

Wyszukiwanie

Menu

» CHZT zgodnie z normą
» Zestaw walidacyjny T-Set
» Katalog
» Metodyki
» Certyfikaty
» Karty charakterystyki
» Szkolenia

ZERO (NULL) w testach NANOCOLOR®

Próby korygujące w testach NANOCOLOR®Wszystkie metodyki oraz karty charakterystyk (MSDS) zapisane są w formacie PDF. Aby je odczytać należy posiadać program Adobe Acrobat Reader - można go pobrać (za darmo) ze strony firmy Adobe.

Analiza Wody i Ścieków

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

  Indeks fenolowy 5
Nr kat. 985 074
Ilość 20
Zakres 0.2 – 5.0 mg/l fenolu
Metoda  
Opis metody:

a) Metoda z 4–aminoantypiryną: Fotometryczne oznaczenie fenoli i innych związków wrażliwych na sprzęganie z 4–aminoantypiryną.

W oznaczeniu przeszkadzają substancje utleniające i redukujące oraz cyjanki.

Analizę próbek mętnych i badanie wody morskiej należy poprzedzić ekstrakcją z ketonem izobutylometylowym.

b) Metoda z nitroaniliną: W wyniku reakcji sprzęgania fenolu z diazowaną 4–nitroaniliną powstaje czerwony barwnik. Obok fenolu oznaczane są pochodne fenolu (barwa próbki może się zmienić od żółtej do brązowej).

W próbkach silnie zanieczyszczonych substancjami organicznymi fenole powinny być oddzielone przez destylację z parą wodną.

Metoda nadaje się do badania wody morskiej po rozcieńczeniu (1:10).

Metoda z 4–aminoantypiryną (a)

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.