hidden
Woda i Ścieki
« Powrót na stronę główną

Wyszukiwanie

Menu

» CHZT zgodnie z normą
» Zestaw walidacyjny T-Set
» Katalog
» Metodyki
» Certyfikaty
» Karty charakterystyki
» Szkolenia

ZERO (NULL) w testach NANOCOLOR®

Próby korygujące w testach NANOCOLOR®Wszystkie metodyki oraz karty charakterystyk (MSDS) zapisane są w formacie PDF. Aby je odczytać należy posiadać program Adobe Acrobat Reader - można go pobrać (za darmo) ze strony firmy Adobe.

Analiza Wody i Ścieków

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

  Kadm 2
Nr kat. 985 014
Ilość 10–19
Zakres 0.05 – 2.00 mg/l Cd2+
Metoda  
Opis metody:

a) Metoda z kadionem: Jony kadmu tworzą z kadionem [1–(4–nitrofenylo)–3–(4–fenylazo–fenylo)–triazenem] w środowisku alkalicznym czerwony kompleks.

W oznaczeniu nie przeszkadzają:
≤ 1000 mg/l Ca2+, PO43–;
≤ 10 mg/l Al3+, Cu2+;
≤ 5 mg/l Fe2+, Fe3+, anionowe i kationowe środki powierzchniowo czynne.

Metoda nadaje się do badania wody morskiej.

b) Metoda ditizonowa: Jony kadmu tworzą z ditizonem przy pH > 6 ditizonian kadmu, związek kompleksowy o różowym zabarwieniu, który następnie ekstrahowany jest czterochlorkiem węgla.

Przeszkadzające metale ciężkie należy usunąć w reakcji z ditizonem w środowisku kwaśnym (ekstrakcja wstępna).

Silnie zasadowe i zbuforowane próbki należy doprowadzić przed oznaczeniem do pH 2.

W oznaczeniu przeszkadzają: S2– (zaniża wyniki), Co2+ (brązowofioletowe zabarwienie), Ni (żółtobrązowe zabarwienie).

W oznaczeniu nie przeszkadzają:
≤ 10 mg/l Fe3+, Mn2+, Pb2+, Zn2+, SCN;
≤ 1 mg/l Hg2+, CN, S2O32–;
≤ 0.2 mg/l Cu2+.

Metoda nie nadaje się do badania wody morskiej.

Metoda z kadionem (a)

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.