hidden
Woda i Ścieki
« Powrót na stronę główną

Wyszukiwanie

Menu

» CHZT zgodnie z normą
» Zestaw walidacyjny T-Set
» Katalog
» Metodyki
» Certyfikaty
» Karty charakterystyki
» Szkolenia

ZERO (NULL) w testach NANOCOLOR®

Próby korygujące w testach NANOCOLOR®Wszystkie metodyki oraz karty charakterystyk (MSDS) zapisane są w formacie PDF. Aby je odczytać należy posiadać program Adobe Acrobat Reader - można go pobrać (za darmo) ze strony firmy Adobe.

Analiza Wody i Ścieków

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

  Ołów 5
Nr kat. 985 009
Ilość 20
Zakres 0.10 – 5.00 mg/l Pb2+
Metoda  
Opis metody:

a) Metoda PAR: Jony ołowiu (II) i innych metali ciężkich tworzą z 4–(2–pirydylazo)–rezorcynolem (PAR) w obecności cyjanków czerwony barwnik. W drugim etapie rozłożony zostaje jedynie kompleks ołowiu, spadek intensywności zabarwienia jest mierzony fotometrycznie.

W oznaczeniu nie przeszkadzają:
≤ 1000 mg/l fosforany, octany;
≤ 100 mg/l amoniak, azotany, chlorki, cynk, kadm, miedź, nadtlenki, nikiel, siarczany, tiocyjaniany;
≤ 50 mg/l aluminium, azotany, chrom (VI);
≤ 1 mg/l chrom (III), żelazo (II), żelazo (III); – 0.1 mg/l EDTA.

b) Metoda ditizonowa: Jony ołowiu (II) przy pH 7 – 9 tworzą z ditizonem (difenylotiokarbazonem) czerwono zabarwiony ditizonian ołowiu. Ditizonian ołowiu ekstrahuje się za pomocą czterochlorku węgla.

W oznaczeniu przeszkadzają jony bizmutu (0.49 mg/l Bi = 0.2 mg/l Pb), indu i talu. Wszystkie inne kationy przeszkadzają w oznaczeniu w stężeniu powyżej 10 – 100 mg/l.

Duże ilości jonów fosforanowych utrudnia ją ekstrakcję. Jeśli próba zawiera jony siarczkowe należy ją odparować z kwasem azotowym.

Metody nie nadają się do badania wody morskiej.

Metoda z PAR (a)

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.