hidden
Woda i Ścieki
« Powrót na stronę główną

Wyszukiwanie

Menu

» CHZT zgodnie z normą
» Zestaw walidacyjny T-Set
» Katalog
» Metodyki
» Certyfikaty
» Karty charakterystyki
» Szkolenia

ZERO (NULL) w testach NANOCOLOR®

Próby korygujące w testach NANOCOLOR®Wszystkie metodyki oraz karty charakterystyk (MSDS) zapisane są w formacie PDF. Aby je odczytać należy posiadać program Adobe Acrobat Reader - można go pobrać (za darmo) ze strony firmy Adobe.

Analiza Wody i Ścieków

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

  Potas 50
Nr kat. 985 045
Ilość 20
Zakres 2 – 50 mg/l K+
Metoda  
Opis metody:

Jony potasu reagują z tetrafenyloboranem sodu tworząc nierozpuszczalny związek, który oznaczany jest jako zmętnienie.

W oznaczeniu przeszkadzają NH4+, Hg+, Cs+ i Rb+ zawyżając wyniki, ponieważ reagują z tetrafenyloboranem tworząc zmętnienie.

Zawartość NH4+ do 10 mg/l może być maskowana przez dodanie 1 ml 5% roztworu wodorotlenku sodu i 1 ml 5% roztworu formaliny na 50 ml próby.

Silnie zakwaszone, alkaliczne i zbuforowane próbki należy przed oznaczeniem doprowadzić do pH 10 – 11.

Zmętnienia należy, przed analizą, usunąć przez filtrację.

Metoda nadaje się do badania wody morskiej po rozcieńczeniu (1:10).

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.