hidden
Woda i Ścieki
« Powrót na stronę główną

Wyszukiwanie

Menu

» CHZT zgodnie z normą
» Zestaw walidacyjny T-Set
» Katalog
» Metodyki
» Certyfikaty
» Karty charakterystyki
» Szkolenia

ZERO (NULL) w testach NANOCOLOR®

Próby korygujące w testach NANOCOLOR®Wszystkie metodyki oraz karty charakterystyk (MSDS) zapisane są w formacie PDF. Aby je odczytać należy posiadać program Adobe Acrobat Reader - można go pobrać (za darmo) ze strony firmy Adobe.

Analiza Wody i Ścieków

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

  Azotany Z
Nr kat. 918 63
Ilość 440
Zakres 0.1 – 5.0 mg/l NO3
0.02 – 1.0 mg/l NO3–N
Metoda  
Opis metody:

a) Metoda z dimetylofenolem: Jony azotanowe reagują w środowisku kwaśnym z 2,6–dimetylofenolem tworząc 4–nitro–2,6–dimetylofenol, który oznaczany jest fotometrycznie.

Metoda nadaje się do badania wody do picia, wody gruntowej i słabo zanieczyszczonej wody powierzchniowej.

W oznaczeniu przeszkadzają chlorki w stężeniu > 1000 (test 0–64) / 2500 (test 0–66) mg/l Cl zawyżając wyniki.

Metoda nadaje się do badania wody morskiej po rozcieńczeniu (1:100 – 1:1000).

b) Metoda redukcyjna: Jony azotanowe są redukowane do jonów azotynowych, a następnie w wyniku reakcji diazowania kwasem sulfanilowym po sprzężeniu z 1–naftyloaminą powstaje czerwony barwnik azowy.

W oznaczeniu przeszkadzają organiczne koloidy, kwasy humusowe, metale ciężkie, substancje utleniające i redukujące.

W oznaczeniu nie przeszkadzają: ≤ 1 mg/l CrO42–; ≤ 5 mg/l Fe, Zn, Cl; ≤ 50 mg/l Al, Ca; ≤ 100 mg/l SO42–, PO43–.

Jeżeli stężenia substancji przeszkadzających przekraczają podane wartości próbkę należy rozcieńczyć.

W oznaczeniu przeszkadzają azotyny (należy je usunąć dodając kwas amidosulfonowy nr kat. 918 973).

Metoda nie nadaje się do badania wody morskiej.

Metoda redukcyjna (b)

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.