hidden
Woda i Ścieki
« Powrót na stronę główną

Wyszukiwanie

Menu

» CHZT zgodnie z normą
» Zestaw walidacyjny T-Set
» Katalog
» Metodyki
» Certyfikaty
» Karty charakterystyki
» Szkolenia

ZERO (NULL) w testach NANOCOLOR®

Próby korygujące w testach NANOCOLOR®Wszystkie metodyki oraz karty charakterystyk (MSDS) zapisane są w formacie PDF. Aby je odczytać należy posiadać program Adobe Acrobat Reader - można go pobrać (za darmo) ze strony firmy Adobe.

Analiza Wody i Ścieków

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

  Ortofosforany
Nr kat. 918 78
Ilość 440
Zakres 0.5 – 50.0 mg/l PO43–
0.2 – 17 mg/l PO4–P
Metoda  
Opis metody:

a) Metoda molibdenowa: Molibdenian amonu tworzy z jonami fosforanowymi kwas fosforomolibdenowy o żółtym zabarwieniu, który jest redukowany do błękitu molibdenowego. Aby oznaczyć fosfor ogólny konieczne jest utlenianie w środowisku kwaśnym, w temperaturze 100 – 120 °C.

Silnie alkaliczne lub silnie kwaśne próbki muszą być przed oznaczeniem doprowadzone do pH 3 – 10.

Zmętnienia pozostające po mineralizacji należy odfiltrować.

Przy dużej zawartości substancji organicznych lub/i organicznych związków fosforu próbę należy zmineralizować za pomocą odczynnika NanOx Metal (nr kat. 918 978).

W oznaczeniach nie przeszkadzają: ≤ 10 mg/l Fe, Pb, SiO2, Zn; ≤ 200 mg/l Ca, cytryniany i winiany.

b) Metoda z kwasem wanadomolibdenowym: Jony fosforanowe reagują w kwaśnym środowisku z molibdenianem amonowym, w obecności wanadu powstaje żółto zabarwiony kompleks wanadofosforomolibdenowy. Aby oznaczyć fosfor ogólny konieczne jest utlenianie w środowisku kwaśnym, w temperaturze 100 – 120°C (NanOx Metal nr kat. 918 978).

Zmętnienia należy usuwać przez filtrację.

Silnie alkaliczne i silnie kwaśne próbki należy przed oznaczeniem do prowadzić do pH 3 – 10.

W oznaczeniu nie przeszkadzają: ≤ 10 mg/l Fe; krzemiany w środowisku kwaśnym.

Obydwie metody nadają się do badania wody morskiej.

Metoda z kwasem wanadomolibdenowym (b)


Do mineralizacji trudnoutlenialnych związków fosforu polecamy zestaw odczynników NanOx Metal. Po mineralizacji można oznaczać fosfor ogólny także za pomocą metod 1–77 i 1–78.

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.