hidden
Woda i Ścieki
« Powrót na stronę główną

Wyszukiwanie

Menu

» CHZT zgodnie z normą
» Zestaw walidacyjny T-Set
» Katalog
» Metodyki
» Certyfikaty
» Karty charakterystyki
» Szkolenia

ZERO (NULL) w testach NANOCOLOR®

Próby korygujące w testach NANOCOLOR®Wszystkie metodyki oraz karty charakterystyk (MSDS) zapisane są w formacie PDF. Aby je odczytać należy posiadać program Adobe Acrobat Reader - można go pobrać (za darmo) ze strony firmy Adobe.

Analiza Wody i Ścieków

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

  Detergenty kationowe
Nr kat. 918 34
Ilość 40
Zakres 0.05 – 5.0 mg/l CTAB
Metoda  
Detergenty, czyli substancje powierzchniowo czynne stanowią aktywny składnik środków piorących. Rozróżniamy detergenty anionowe, kationowe i niejonowe. Występują one w ściekach bytowo–gospodarczych i przemysłowych.

Opis metody:

a) Detergenty anionowe tworzą z błękitem metylenowym barwny kompleks, który ekstrahuje się rozpuszczalnikiem organicznym.

Zalecany standard: ester metylowy kwasu dodecylobenzenosulfonowego (MBAS: 342 g/mol)

b) Detergenty kationowe tworzą z błękitem bromofenolowym barwny kompleks, który ekstrahuje się rozpuszczalnikiem organicznym.

Zalecany standard: bromek N–cetylo–N,N,N–trójmetyloamoniowy (CTAB: 364.5 g/mol)

Oznaczana jest suma detergentów. Jeżeli w próbce znajdują się detergenty anionowe i kationowe, to ich wzajemne reakcje prowadzą do zaniżenia wyniku oznaczenia.

Aby oznaczyć stężenie określonego detergentu należy zastosować odpowiedni współczynnik przeliczeniowy.

c) Detergenty niejonowe (oksyetyleny z 3 do 20 mostkami eterowymi) reagują ze wskaźnikiem (TEPE) tworząc kompleks, który jest ekstrahowany z dichlorometanem.

Detergenty kationowe zawyżają wyniki. Detergenty anionowe zaniżają wyniki w zależności od rodzaju.

W oznaczeniu nie przeszkadzają: < 100 mg/l K+, Na+, Cl; < 500 mg/l NH4+, NO3, SO42–; < 200 mg/l Ca2+, Mg2+, Ni2+, Zn2+; < 100 mg/l Fe3+, Al3+; < 50 mg/l Cu2+; < 10 mg/l NO2.

Metoda nadaje się do badania wody morskiej.

Metoda z błękitem bromofenolowym (b)

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.