hidden
Woda i Ścieki
« Powrót na stronę główną

Wyszukiwanie

Menu

» CHZT zgodnie z normą
» Zestaw walidacyjny T-Set
» Katalog
» Metodyki
» Certyfikaty
» Karty charakterystyki
» Szkolenia

ZERO (NULL) w testach NANOCOLOR®

Próby korygujące w testach NANOCOLOR®Wszystkie metodyki oraz karty charakterystyk (MSDS) zapisane są w formacie PDF. Aby je odczytać należy posiadać program Adobe Acrobat Reader - można go pobrać (za darmo) ze strony firmy Adobe.

Analiza Wody i Ścieków

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

  Kadm
Nr kat. 918 13
Ilość 25
Zakres 0.002 – 0.50 mg/l Cd2+
Metoda  
Opis metody:

a) Metoda z kadionem: Jony kadmu tworzą z kadionem [1–(4–nitrofenylo)–3–(4–fenylazo–fenylo)–triazenem] w środowisku alkalicznym czerwony kompleks.

W oznaczeniu nie przeszkadzają:
≤ 1000 mg/l Ca2+, PO43–;
≤ 10 mg/l Al3+, Cu2+;
≤ 5 mg/l Fe2+, Fe3+, anionowe i kationowe środki powierzchniowo czynne.

Metoda nadaje się do badania wody morskiej.

b) Metoda ditizonowa: Jony kadmu tworzą z ditizonem przy pH > 6 ditizonian kadmu, związek kompleksowy o różowym zabarwieniu, który następnie ekstrahowany jest czterochlorkiem węgla.

Przeszkadzające metale ciężkie należy usunąć w reakcji z ditizonem w środowisku kwaśnym (ekstrakcja wstępna).

Silnie zasadowe i zbuforowane próbki należy doprowadzić przed oznaczeniem do pH 2.

W oznaczeniu przeszkadzają: S2– (zaniża wyniki), Co2+ (brązowofioletowe zabarwienie), Ni (żółtobrązowe zabarwienie).

W oznaczeniu nie przeszkadzają:
≤ 10 mg/l Fe3+, Mn2+, Pb2+, Zn2+, SCN;
≤ 1 mg/l Hg2+, CN, S2O32–;
≤ 0.2 mg/l Cu2+.

Metoda nie nadaje się do badania wody morskiej.

Metoda ditizonowa (b)

Zestaw nr kat. 918 13 zawiera czterochlorek węgla. Zestaw nr kat. 918 131 nie zawiera czterochlorku węgla, który należy zakupić oddzielnie.

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.