hidden
Woda i Ścieki
« Powrót na stronę główną

Wyszukiwanie

Menu

» CHZT zgodnie z normą
» Zestaw walidacyjny T-Set
» Katalog
» Metodyki
» Certyfikaty
» Karty charakterystyki
» Szkolenia

ZERO (NULL) w testach NANOCOLOR®

Próby korygujące w testach NANOCOLOR®Wszystkie metodyki oraz karty charakterystyk (MSDS) zapisane są w formacie PDF. Aby je odczytać należy posiadać program Adobe Acrobat Reader - można go pobrać (za darmo) ze strony firmy Adobe.

Analiza Wody i Ścieków

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

  Ołów
Nr kat. 918 10
Ilość 25
Zakres 0.005 – 1.00 mg/l Pb2+
Metoda  
Opis metody:

a) Metoda PAR: Jony ołowiu (II) i innych metali ciężkich tworzą z 4–(2–pirydylazo)–rezorcynolem (PAR) w obecności cyjanków czerwony barwnik. W drugim etapie rozłożony zostaje jedynie kompleks ołowiu, spadek intensywności zabarwienia jest mierzony fotometrycznie.

W oznaczeniu nie przeszkadzają:
≤ 1000 mg/l fosforany, octany;
≤ 100 mg/l amoniak, azotany, chlorki, cynk, kadm, miedź, nadtlenki, nikiel, siarczany, tiocyjaniany;
≤ 50 mg/l aluminium, azotany, chrom (VI);
≤ 1 mg/l chrom (III), żelazo (II), żelazo (III);
≤ 0.1 mg/l EDTA.

b) Metoda ditizonowa: Jony ołowiu (II) przy pH 7 – 9 tworzą z ditizonem (difenylotiokarbazonem) czerwono zabarwiony ditizonian ołowiu. Ditizonian ołowiu ekstrahuje się za pomocą czterochlorku węgla.

W oznaczeniu przeszkadzają jony bizmutu (0.49 mg/l Bi = 0.2 mg/l Pb), indu i talu. Wszystkie inne kationy przeszkadzają w oznaczeniu w stężeniu powyżej 10 – 100 mg/l.

Duże ilości jonów fosforanowych utrudniają ekstrakcję. Jeśli próba zawiera jony siarczkowe należy ją odparować z kwasem azotowym.

Metody nie nadają się do badania wody morskiej.

Metoda ditizonowa (b)


Zestaw nr kat. 918 10 zawiera czterochlorek węgla. Zestaw nr kat. 918 101 nie zawiera czterochlorku węgla, który należy zakupić oddzielnie u lokalnego dostawcy.

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.