hidden
Woda i Ścieki
« Powrót na stronę główną

Wyszukiwanie

Menu

» CHZT zgodnie z normą
» Zestaw walidacyjny T-Set
» Katalog
» Metodyki
» Certyfikaty
» Karty charakterystyki
» Szkolenia

ZERO (NULL) w testach NANOCOLOR®

Próby korygujące w testach NANOCOLOR®Wszystkie metodyki oraz karty charakterystyk (MSDS) zapisane są w formacie PDF. Aby je odczytać należy posiadać program Adobe Acrobat Reader - można go pobrać (za darmo) ze strony firmy Adobe.

Analiza Wody i Ścieków

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

  Amoniak 2000
Nr kat. 985 002
Ilość 20
Zakres 400 – 2000 mg/l NH4+
Metoda  
Opis metody:

Jon amonowy reaguje w środowisku zasadowym przy pH około 12.6 z podchlorynem i salicylanem w obecności nitroprusydku sodu jako katalizatora, tworząc błękit indofenolowy.

Dobrą powtarzalność uzyskuje się dla próbek słabo zanieczyszczonych. Silnie zanieczyszczone próbki należy destylować przed analizą.

Silnie zakwaszone lub zbuforowane próbki należy przed oznaczeniem doprowadzić do pH 9 – 10 przez dodanie roztworu wodorotlenku sodu.

Metoda nadaje się do badania wody morskiej po rozcieńczeniu (1:5).

Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.