hidden

Zintegorwany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 3 Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w styczniu 2005 złożyliśmy wniosek o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa na realizację naszego projektu.


Celem projektu było wprowadzenie na rynek urządzeń uzupełniających ofertę naszej firmy, produktów nowoczesnych, przyjaznych środowisku, spełniających oczekiwania potencjalnych nabywców.


Nasz wniosek pomyślnie przeszedł etap oceny formalnej, a następnie etap oceny merytoryczno-technicznej i został umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do finansowania w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR, zaakceptowanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.


Realizując projekt wprowadziliśmy na rynek nowe urządzenia laboratoryjne służące do utrzymywania precyzyjnie regulowanej temperatury niezbędnej przy wykonywaniu badań np. w laboratoriach chemicznych zakładów przemysłowych, oczyszczalni ścieków, inspekcji ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej.
Copyright © 2006-2013 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.